วิธีการสั่งซื้อ

ขั้นที่ 1

ค้นหาสินค้าที่ต้องการบนเว็บไซต์

ขั้นที่ 2

สอบถามอะไหล่ผ่าน LINE หรือ สายด่วน
02-101-9595

ขั้นที่ 3

ยืนยันคำสั่งซื้อกับเจ้าหน้าที่

ขั้นที่ 4

ชำระเงินและแจ้งผ่าน LINE หรือสายด่วน
02-101-9595